Patryk Pleskot

Autor

Warszawa, Polska


Historyk i politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu, doktor habilitowany nauk społecznych Instytutu Studiów Politycznych, profesor, specjalista w Instytucie Pamięci Narodowej, autor książek i rozpraw naukowych.

Artykuły (1)